Christus Jezus, die de dood teniet doet

1 Korinthe 15 is veruit de meest uitgebreide uiteenzetting over opstanding in de Schrift. Geweldig hoe Paulus hier krachtig uiteenzet dat het evangelie universeel is en daadwerkelijk alle mensen omvat: “want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (:22). Zo ver is het pas als de laatste vijand, de dood is teniet gedaan (:26).

nieuw leven
Het leven waar Paulus in vers 22 over spreekt, is niet datgene dat wij hier leven noemen, want dat heeft de dood voor zich en is dus eigenlijk een langzaam sterven. Nee, het is het leven van de Eersteling Christus (:20). Hij heeft de dood achter zich (Rom.6:9) en is de Eerste die dit onvergankelijke leven heeft ontvangen. De rest volgt, maar in een bepaalde volgorde (:23-24). Ook in een ander gedeelte spreekt Paulus van het teniet doen van de dood en ook daar is volstrekt duidelijk hoe God dit doet.

2 Timotheüs 1
10 (…) onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie.

de dood vernietigd!
Het woord dat hier vertaald wordt met buiten werking stellen, betekent ook: teniet doen, vernietigen. Christus Jezus doet de dood teniet. Dat is het geval als de dood vernietigd is, de dood is er dan niet meer. Als elke sterveling die ooit de dood is ingegaan, is levend gemaakt in onvergankelijkheid, is de dood vernietigd. Vandaar dat er staat: “die de dood buiten werking stelt en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt”.

onvergankelijk LEVEN
Paulus gebruikt hier een bekende stijlfiguur, die een hendiadys wordt genoemd. Daarmee wordt een begrip aangeduid door twee zelfstandige naamwoorden te gebruiken, in plaats van een bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord. Leven en onvergankelijkheid is hetzelfde als: onvergankelijk leven. Wanneer de dood teniet gedaan wordt, ontvangt elke schepsel onvergankelijk leven. Het leven triomfeert over de dood en de overwinning van Christus Jezus zal volkomen zijn!