Paulus in de school van Tyrannus 🔈📹

In Handelingen 19 vinden we een geschiedenis waarin Paulus drie maanden vrijmoedig in de synagoge sprak over wat hij te vertellen had over het Koninkrijk van God. Dit leidt tot weerstand en ongeloof bij zijn Joodse toehoorders, waarop Paulus zich terugtrekt in de school van ene Tyrannus. Daar geeft hij onderwijs aan iedereen die het maar wilde horen, zowel Joden als Grieken.
Deze geschiedenis is een plaatje van wat in het boek Handelingen naar voren komt. Israël zou ongelovig blijven en redding werd naar de natiën gezonden.

Audio
Presentatie