Gen.2:7 –> de adem van leven

Hoe belangrijk is de adem eigenlijk? Daarvoor moeten we naar de oorsprong, de schepping van Adam. Hij werd “een levende ziel” omdat God de adem van leven in zijn neusgaten blies. Na de opstanding van Christus ademde, of blies, Hij op Zijn discipelen en zo ontvingen zij geest. Ook geest is een synoniem van leven. Zijn woorden zijn geest (adem) en leven (Joh.6:63).