sterrenbeeld Corona

Wist u dat er al duizenden jaren een sterrenbeeld aan de hemel staat met de naam Corona? Het is om precies te zijn het derde decaan van het sterrenbeeld Weegschaal. De volledige naam is Corona Borealis (Noorderkroon). Corona is de Latijnse naam voor het sterrenbeeld en de Latijnse namen zijn de meest gebruikte namen geworden. In de astrologie (of: sterrenwichelarij) gaat men ervan uit dat er een verband is tussen de gebeurtenissen die plaatsvinden in onze levens (ons lot) en de stand van de sterren en andere hemellichamen. Dat is een omkering van de waarheid, want:

Psalm 19
2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen…

het werk van Zijn handen
De sterrenbeelden spreken dus van Gods eer, namelijk het werk van Zijn handen. Al sinds mensenheugenis, al voordat Gods geopenbaarde woorden op schrift waren gesteld, stonden aan de hemel de sterrenbeelden die getuigen van Gods plannen. Hoe ‘het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen’ (Gen.3:15) en de overwinning (kroon) op de slang behaald zou worden. Aan de sterrenhemel is het de slang (Serpens) die zich uitstrekt naar de Kroon en deze wil grijpen.

corona-virus
Is het niet typerend dat momenteel de hele wereld in z’n greep wordt gehouden door het corona-virus? Satan, de oude slang (Opb.12:9; 20:2) zaait angst en paniek en achter de schermen stuurt men aan op één wereldregering. Dat is ook wat we op basis van de Schrift kunnen verwachten: een laatste wereldrijk, met Babylon als hoofdstad (o.a. Dan.2, 7 en Opb.13-19). Het is de laatste stuiptrekking van Satan, de slang, die zich uitstrekt naar de kroon.

de steen
Maar we weten ook uit de bijbel hoe het met dit rijk zal aflopen. Het zal vernietigd worden door de uiteindelijke en definitieve Rechthebber op de troon: Christus Jezus. In Daniël 2 wordt dit Koninkrijk voorgesteld door de steen, een beeld van de Messias die zal regeren vanuit Jeruzalem, met Israël aan het hoofd van de natiën:

Daniël 2
44 En in hun dagen, dat is, van deze koningen, zal de God van de hemelen een koninkrijk oprichten, dat tot in de aeonen niet geschaad zal worden, en het koninkrijk zal niet aan een ander volk worden overgelaten. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en beëindigen, en het zal stand houden tot in de aeonen.

wij zien Jezus, gekroond…
En voor ons, wat is onze houding en positie in de tussentijd? Wij wachten af. We kennen degene die straks Zijn Koningschap zal opeisen en delen nu al in Zijn Koninkrijk (Kol.1:13), maar dat is nog verborgen. Alles is Hem al onderworpen, maar Hij wacht totdat het moment gekomen is om daadwerkelijk alles te gaan onderschikken (1 Kor.15:25; Hebr.10:13):

Hebreeën 2
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond (…)

Ook de Kroon (Corona) aan de hemel wijst ons op de uiteindelijke en definitieve Overwinnaar!