Jes. 45:23-25 –> alle tong zal mij zweren!

Jesaja 45 is één van die hoofdstukken uit het oude testament waarin een geweldig getuigenis wordt gegeven van het feit dat God werkelijk GOD is, de Schepper en Bedenker van alles. Daarom zal ook ooit elk schepsel tot deze erkenning komen. Alle tong zal dat bevestigen!