Opb. 1:10 –> de gebeurtenissen in Openbaring gebeuren in snelheid

Het boek Openbaring is geen samenvatting van 2000 jaar heilsgeschiedenis, maar speelt zich af in de dag des Heeren. Johannes werd in geest in die dag en tijd verplaatst en noteerde wat hij te zien kreeg. Wanneer de gebeurtenissen in Openbaring aanvangen, zal dit gaan in snelheid”.