Opb. 1:1 en 10 –> de sleutel tot Openbaring

Over Openbaring wordt heel verschillend gedacht. Sommigen zeggen dat alles of grote delen van wat in het boek beschreven wordt, reeds vervuld is. In deze video laat ik zien dat dit komt, omdat genegeerd wordt wat Johannes er zelf over zegt. In het eerste hoofdstuk, de introductie dus, vertelt hij waar Openbaring over gaat. De sleutel hangt bij de deur…