wat is het doel van de wet?

Op deze vraag geeft de bijbel een helder antwoord. Toch is het uiterst onbekend in het christendom. Men denkt dat de wet is om de mens te verbeteren, maar de mens is onverbeterlijk. Niemand kan door werken van de wet gerechtvaardigd worden (Rom.3:20) en toch is zo ongeveer het eerste wat elke zondagochtend wordt voorgelezen in de meeste kerken, juist de wet en men stelt zich hiermee onder de wet.

Galaten 3
19 Wat is dan de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd (…)

Romeinen 5
20 Maar de wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen (…)

meer zonde
De wet is niet gegeven om de mens te verbeteren. De wet is gegeven, opdat de zonde zou toenemen. De wet is gegeven “opdat elke mond gestopt zou worden” en opdat de hele wereld zou onderworpen worden aan het rechtvaardig oordeel van God (Rom.3:19). Zodat een mens, inclusief de religieuze mens, zou leren dat rechtvaardiging buiten hemzelf ligt. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus (Rom.3:22) in Zijn genade (Rom.3:24). Genade overwint alle zonde, ongeloof, misstappen en overtredingen. Romeinen 5:20 vervolgt dan ook:

20 …maar waar de zonde toeneemt, daar is de genade uitermate overvloedig.