wegvluchten van alverzoening? (2)

In een vorige blog ben ik begonnen met het bespreken van een video, waarin het advies gegeven wordt om “weg te vluchten van alverzoening”. De maker van de video bespreekt een aantal teksten, die volgens hem misbruikt worden door degenen die geloven dat God alles met Zich verzoent en die deze Schriftplaatsen, die hun beweringen lijken te onderbouwen, uit de context halen. De eerste tekst die hij hier bespreekt, is 1 Korinthe 15:22. Ik geef hieronder in verband met de samenhang ook het voorgaande vers weer.

1 Korinthe 15
21 Want, omdat namelijk, de dood er is door één mens, is ook de opstanding van doden door één mens.
22 Want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Henk van Zon zegt hierover:

Als je alleen dit vers citeert, dan vergeet je dat de bijbel zelf uitlegt wie er met allen bedoeld wordt. Paulus legt namelijk uit in vers 23 dat met ‘allen’ wie van Christus zijn bedoeld wordt“.

vergelijking
Hij gaat hier helemaal voorbij aan het feit dat de betekenis van het begrip allen in vers 22, door het vers zelf, wordt bepaald. In dit vers wordt namelijk een glasheldere vergelijking gemaakt.

want net zoalszó zullen ook
in Adamin Christus
allenallen
stervenlevend gemaakt worden

allen
Dezelfde allen die in Adam sterven, zullen ook in Christus worden levend gemaakt. Wie zijn dat, die in Adam sterven? Dat betreft alle mensen. Deze vergelijking is zo duidelijk dat de pogingen van Henk van Zon om hier onderuit te komen voor de goede lezer al snel door de mand vallen.
Volgens hem wordt het begrip allen in vers 23 uitgelegd en zou het betekenen dat het allen wie van Christus zijn betreft. Wat hij daarbij niet doet in de video, is dit vers 23 ook daadwerkelijk laten zien.

1 Korinthe 15
23 Maar ieder in zijn rangorde: de Eersteling Christus, vervolgens zij, die van Christus zijn, in Zijn aanwezigheid; 24 daarna het einde (…)

volgorde
Vers 23 legt niet uit wie allen zijn in vers 22. Dat hoeft ook niet, want dat het is onmiskenbaar dat dit alle mensen betreft. Vers 23 legt uit dat niet allen tegelijk zullen worden levend gemaakt: maar ieder in zijn rangorde. Er is een volgorde van momenten waarop diverse groepen mensen worden levend gemaakt.

Eersteling
Christus is de Eersteling, een term die ook voor de eerste vrucht van de oogst wordt gebruikt. De uitdrukking houdt in dat er een Eerste is, maar ook de belofte dat de rest van de oogst zal volgen. Christus is de eerste en enige, die tot nu toe is levend gemaakt. Het is belangrijk om daar de aandacht op te vestigen, omdat er ook al eerder mensen waren opgewekt uit de dood. Denk aan de jongeling van Naïn, Lazarus en het dochtertje van Jaïrus.

onvergankelijk leven
Maar zij ontvingen het leven terug dat zij daarvoor ook al hadden: vergankelijk leven. Christus werd opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1 Kor.15:42-43). Hij sterft niet meer (Rom.6:9), en is daarom de Eersteling. Dát leven van de Eersteling, is waar Paulus over spreekt, als hij zegt: “want net zoals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden“.

de dood teniet gedaan
Hoe worden allen levend gemaakt? Ook dat vinden we in dit hoofdstuk, een paar verzen verder.

26 De laatste vijand, de dood, wordt teniet gedaan.

De dood wordt teniet gedaan, buiten werking gesteld. Dat is pas het geval als er niemand meer is van degenen die in Adam sterven, die nog in de dood is. Op het einde, als laatste vijand, zal de dood worden teniet gedaan, zal er niemand meer (in de) dood zijn, maar zullen allen in Christus zijn levend gemaakt!


Wil je meer over dit onderwerp weten? Lees of bestel de brochure: wat is het evangelie?