allen gered, of toch niet?

1 Korinthe 15 is hét hoofdstuk dat spreekt over opstanding en levendmaking. Het vertelt dat de dood wordt teniet gedaan (:26), verslonden in de overwinning (:54) en dat dus, omdat er geen dood meer zal zijn, levendmaking het uiteindelijke deel zal zijn van elk mens (:22,28).

Het is me een aantal keren overkomen dat wanneer ik dit naar voren breng, er tegen me gezegd wordt dat ik vers 1 en 2 van hetzelfde hoofdstuk zou overslaan. Dat is vreemd. Bovenstaande verzen zijn zo duidelijk, zou Paulus dan in eerdere verzen iets anders zeggen?

1 Korinthe 15
1 Ik maak het evangelie aan jullie bekend, broeders, dat ik aan jullie evangeliseer, dat jullie ook accepteerden, waarin jullie ook staan,
2 waardoor jullie ook gered worden, als jullie het vasthouden met de woorden, waarmee ik aan jullie evangeliseer, tenzij jullie natuurlijk voor de schijn geloven.

verloren?
Vooral in de woorden “waardoor jullie ook gered worden, als jullie het vasthouden met de woorden, waarmee ik aan jullie evangeliseer”, lijkt men te lezen alsof de Korinthiërs, alsnog verloren zouden kunnen gaan. En men redeneert dan: voor altijd verloren. Dus is het vervolg van de redenering: “allen in Adam” zijn niet dezelfde allen als “allen in Christus” (:22), de dood wordt niet teniet gedaan (:26), maar blijft altijd bestaan en als God “alles in allen” wordt (:28), is dat maar in een zeer beperkt deel van de mensheid.

gelovigen
Maar de Korinthiërs waren gelovigen (zie 15:1, maar ook 1:2, enz), dus dat kan hoe dan ook niet de betekenis zijn. De aanleiding voor Paulus voor het schrijven van dit geweldige hoofdstuk, is dat er onder de Korinthiërs waren die zeiden dat er géén opstanding van doden is (:12).

Paulus laat in de volgende verzen zien hoe dwaas deze gedachte is. Als dat zo is, dan is Christus namelijk ook niet opgewekt (:13) en is het evangelie leeg en inhoudsloos (:14). Dan is ook de verkondiging van Paulus en de andere apostelen inhoudsloos (:14) en is het geloof van de Korinthiërs leeg, zonder inhoud (:17). Allen die in Christus ontslapen zijn, gingen verloren (:18) en er is geen redding van de dood.

Tegen die mensen die zeiden dat er geen opstanding van doden is, zei Paulus dan ook:

1 Ik maak het evangelie aan jullie bekend, broeders (…)
2 waardoor jullie ook gered worden, als jullie het vasthouden met de woorden, waarmee ik aan jullie evangeliseer, tenzij jullie natuurlijk voor de schijn geloven.

levendmaking = evangelie!
Als je gelooft dat je niet zult opstaan, dan geloof je ook niet dat je gered bent. Het feit dat je gered bent, betekent juist dat je gered bent van de dood. En vandaar, wie dat niet gelooft, gelooft voor niets en is zijn geloof zonder inhoud. Hoezo, “er is geen opstanding van doden”? De boodschap van het evangelie is juist dat de dood zal worden teniet gedaan en onvergankelijk leven aan het licht is gebracht door Christus Jezus (2 Tim.1:10). En inderdaad, voor elk mens! (1 Kor.15:22,28).