bemoediging boven verdrukking

Wie het eerste gedeelte van 2 Korinthe 1 leest, valt meteen op dat Paulus een aantal woorden vaak gebruikt. In de eerste plaats is dit (in de NBG en Statenvertaling) het woord vertroosting (parakaleo, G3870 en G3874). Het komt maar liefst 10 keer voor in de eerste 7 verzen en in de hele brief 39 keer. Dit woord betekent letterlijk ernaast roepen en zou altijd vertaald kunnen worden met bemoedigen of met aanmoedigen. Het staat in 2 Korinthe 1 in contrast met lijden en verdrukking.

overvloedig
De boodschap die Paulus in dit hoofdstuk brengt, is dat waar het lijden overvloedig is, zo ook de bemoediging overvloedig is (:5). En dat het God is die ons bemoedigt in al onze verdrukking, zodat wij anderen kunnen bemoedigen die in verdrukking zijn (:4). Als we op dit laatste vers (:4) inzoomen en bezien hoe Paulus dit exact zegt, komt er iets bijzonders naar voren.

2 Korinthe 1
3 (…) de God van alle bemoediging,
4 Die ons bemoedigt boven al onze verdrukking, opdat wij kunnen bemoedigen die in alle verdrukking zijn, door de bemoediging waarmee wijzelf bemoedigd worden onder God.

boven verdrukking
Let op de voorzetsels, want dit is wat Paulus letterlijk zegt. God bemoedigt ons boven al onze verdrukking, dat is een belofte! De bemoediging is altijd meer dan de verdrukking en zorgt dan ook dat wij de verdrukking kunnen verdragen. Wij worden boven de omstandigheden die ons benauwen en beklemmen uitgetild.

In het laatste gedeelte van het vers zegt Paulus dat wij bemoedigd worden onder God. Wie God kent en Hem erkent als GOD en Plaatser van alles, weet dat God de Onder-schikker is van alle dingen. Hij Beschikt de dingen en wij die onder Hem staan, weten dat Hij alles onderschikt en kijken omhoog en verwachten het van Hem. Dan wordt je nooit teleurgesteld.

1 Korinthe 10
13 Geen beproeving heeft jullie gegrepen, dan menselijke. God is echter trouw: Die niet zal toelaten dat jullie beproefd worden boven wat jullie vermogen, maar Hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst geven, zodat jullie het kunnen doorstaan.