aangaande Zijn Zoon

Hoeveel ‘christelijke’ prediking is er niet gericht op de mens? Met een boodschap die bestaat uit wat een mens moet doen en vooral niet moet (en mag) doen. Of via een andere kant waar men erop uit is het publiek te pleasen: “als je maar goed je best doet, dan…” (Rom.16:18). In beide gevallen staat de mens centraal. Hoe anders de brief van Paulus aan de Romeinen waar hij het evangelie van God bekend maakt. Waar gaat dat evangelie (=goede bericht) over?

Romeinen 1
1 …het evangelie van God
(…)
3 aangaande zijn Zoon…

Als je de tussenzinnen even weglaat zie je dat het goede bericht van God gaat over Zijn Zoon! Niet de mens staat centraal, maar Jezus Christus. Niet de zonde of de zondaar staat centraal, maar de Redder. Elf hoofdstukken lang zet Paulus uiteen wie de Zoon is en wat Hij doet. Dát is het evangelie. Pas in hoofdstuk 12 volgt wat de logische conclusie is van die boodschap en wat een mens die dit evangelie kent, als logisch gevolg daarvan, zou doen.