Simsons geschiedenissen

Via onderstaande link vindt u een vers voor vers bespreking van de geschiedenissen van Simson, die we vinden in Richteren 13 t/m 16. Het zijn slechts vier hoofdstukken die de geschiedenis van Simson beschrijven, maar toch is Simson één van de bekendere personages in de bijbel. Wellicht komt dit omdat zijn figuur zo tot de verbeelding spreekt. Zijn onmenselijke kracht, de verscheurde leeuw en het verraad van Delilah, zijn ingrediënten voor een mooi verhaal. Maar de geschiedenis van Simson is niet slechts een spannend verhaal, maar is een vooruitwijzing naar Jezus Christus.

Simson is met name een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die kwam als mens. Anders gezegd: van Jezus van Nazareth. Van Simson lees je dan ook dat hij een Nazireeër zou zijn (13:5). Simson is vooral een type van Jezus in Zijn eerste komst. Van Simson lees je dan ook dat hij een begin zou maken met de verlossing van Israël (13:5).

Simsons geschiedenissen