dit geheim is groot! 🔈

Er is geen brief waarin Paulus de geheimen die hem toevertrouwd waren, zo uitgebreid uiteenzet als in de Efeze brief. Aeonen en generaties lang waren deze verborgen gebleven, totdat de opgewekte Christus ze aan hem bekendmaakte.

In Efeze 5 spreekt Paulus zelfs van een groot geheim. Hij gaat hier in op de positie van man en vrouw en hoe man en vrouw een uitbeelding zijn van Christus en de ecclesia (>gemeente). Dan verwijst hij helemaal terug naar het begin van de bijbelse geschiedenis. In de geschiedenis van Adam en Eva worden Christus en de ecclesia al uitgebeeld. Een groot geheim dat Paulus mocht onthullen!

Audio
Presentatie