eeuw of eeuwigheid? 🔈

De grondtalen waarin de bijbel geschreven is, kent twee woorden die met elkaar overeenkomen. Het is het Hebreeuwse woord olam en het Griekse woord aion. Deze woorden worden in onze bijbelvertalingen met veel verschillende Nederlandse vertaalwoorden weergegeven, vaak zelfs met tegenovergestelde begrippen.

Juist bij de vertaling van dit begrip staat nogal wat op het spel, want het maakt in alle gevallen waar de woorden voorkomen veel verschil of het een eeuwigheid betreft, dat wil zeggen: een duur zonder begin en zonder einde, of dat het spreekt van een eeuw, namelijk: een tijdperk. In deze studie leggen we deze begrippen onder de loep en wordt aangegeven hoe dit ene begrip consequent met hetzelfde vertaalwoord kan worden weergegeven.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 25 februari 2016