de aeonen die geweest zijn

In de Schrift vinden we veel informatie over de toekomende aeon. Dat is namelijk de aeon waarin de heerschappij van Christus zal aanvangen. Veel minder vinden we over de aeonen die al geweest zijn. Maar toch kunnen we uit enkele Schriftplaatsen afleiden dat voor deze aeon er meerdere aeonen waren. ‘De aeonen die vóór ons waren’.