Hebr.1:2 –> door wie Hij de aeonen maakt

De Hebreeën brief opent met het beschrijven van wie de Zoon van God is. Uitgebreid bewijst de schrijver naar aanleiding van citaten uit de Hebreeuwse bijbel, wie Hij is en wat Zijn heerlijkheid is. Daarbij zegt hij: “door wie Hij ook de aeonen maakt”. Deze aeonen zijn tijdperken en ze zijn gemaakt. Daarmee hebben ze een begin. Deze zelfde brief zegt dat ze ook beëindigd zullen worden: de voleinding van de aeonen.

Dit begrip kennen is de sleutel tot het verstaan van de Schrift. Vertalingen zullen ons er in ieder geval niet bij helpen. Zij hebben het Griekse grondwoord aion op veel verschillende manieren vertaald. Daarom is onderzoek noodzakelijk voor een goed verstaan van de aeonen.