1 Kor. 15:22 –> allen levend gemaakt!

In 1 Kor.15:22 beschrijft Paulus door een haarscherpe vergelijking tussen Adam en Christus het evangelie. De eerste Adam bracht de werking van de dood tot in alle mensen, de laatste Adam, Christus, maakt allen levend.