Rom. 11:13-14 –> Paulus, apostel van de natiën

Op meerdere plaatsen zegt Paulus dat hij een apostel en leraar van de natiën is. In tegenstelling tot Jakobus, Petrus en Johannes, die behoorden tot de twaalf apostelen, zij waren tot de twaalf stammen van Israël gezonden. Paulus maakt onderscheid en beschrijft meerdere keren zijn missie. Het mag dan ook niet verbazen dat hij in die verzen ook zegt wát hij leerde onder de natiën.