Sauls dood

Afgelopen zondag gaf ik een studie over David, die voor Saul speelt op de harp en vertelde ik dat Saul een type is van de wet en de heerschappij van de wet. We vinden vele voorbeelden van parallellen tussen Saul en de wet. In deze blog wil ik op een paar opmerkelijke overeenkomsten wijzen.

de wet is tijdelijk
Sauls naam betekent: gevraagd en hij is de koning naar het hart van het volk. Zij vroegen om een koning (1 Sam.5:8) en kregen een koning naar hun hart. Tijdelijk, totdat God de koning naar Zijn hart zou aanstellen (1 Sam.16:7,12). Ook de heerschappij van de wet, is nadrukkelijk tijdelijk (Rom.5:20; Gal.3:19). En van de wet zei het volk: alles wat JAHWEH gesproken heeft, zullen wij doen (Ex.19:8).

twee verbonden
In Galaten 4 legt Paulus uit dat de wet een vooruitwijzing is naar iets anders. Hij gebruikt hierbij als voorbeeld de geschiedenis van Izak en Ismaël, waarvan hij zegt dat dit een uitbeelding is van de twee verbonden (Gal.4:24), het oude en het nieuwe verbond. Paulus zegt dan als commentaar op de geschiedenis van Genesis 21:

Galaten 4
29 Maar net zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt wordt, hem die naar de geest verwekt wordt, vervolgde, zó ook nu.

David en Saul
Dit gaat over Izak en Ismaël, maar had het niet net zo goed kunnen gaan over David en Saul? Saul was de koning die gevraagd was door het volk en in die zin naar het vlees verwekt. David was de man naar Gods hart, door God aangesteld en zogezegd naar de geest verwekt. En Saul vervolgde David, zoals Ismaël Izak vervolgde.
Paulus had het in Galaten overigens tegen hen die weer onder de wet wilden leven en verwijt hen dat zij helemaal niet luisteren naar de werkelijke betekenis van de wet: zeg mij, jullie, die onder de wet willen zijn, luisteren jullie niet naar de wet (Gal.4:21)? Zij zagen helemaal niet dat deze geschiedenissen uitbeeldingen zijn van hogere waarheden.

kruik en hoorn
De eindigheid van Sauls koningschap wordt al geïllustreerd bij zijn zalving tot koning als Samuël hem zalft met olie uit een kruik (1 Sam.10:1). Een kruik, of aarden vat (2 Kor.4:7) is de hele bijbel door een beeld van de mens en zijn vergankelijkheid. David wordt dan ook gezalfd met olie uit een hoorn (1 Sam.16:13). Een uitbeelding van opstanding en koningschap.

Saulus
We kennen uit het nieuwe testament nog een andere Saul In het Grieks heet hij Saulus. Ook hij was een vervolger, in dit geval van de Zoon van David (Hand.9:4). Saul leefde onder de wet totdat ‘hij het licht zag’ en hij eerst verblind werd, maar hem daarna de ogen werden geopend. Saul kwam ten tonele bij het einde van de heerschappij van de wet. Daarom kreeg hij ook al snel een andere naam: Paulus. Ook dit spreekt van het einde van het oude verbond.

Sauls zelfmoord
Ik wil tenslotte nog op één voorbeeld wijzen waarin Saul een type is van de wet. In het laatste hoofdstuk van 1 Samuël vindt er een strijd plaats tussen Israël en de Filistijnen. Saul ziet dat hij de strijd aan het verliezen is en wil niet in de handen vallen van de Filistijnen. Saul vraagt dan aan zijn wapendrager om hem te doden, maar die durft dat niet (1 Sam.31:1-4). Vervolgens lezen we dan: daarop nam Saul het zwaard en viel op haar (:4). Saul maakte een einde aan zijn eigen leven.

overvloedige genade
Zo is het ook met de wet, want de wet heft in feite zichzelf op. Ze veroordeelt tot de dood (2 Kor.3:7,9), maar met de dood, is ook meteen haar autoriteit beëindigd, want de wet heeft geen gezag over doden (Rom.7:1). De wet is woord van God en daarom is er in de geschiedenis van Saul ook sprake van een zwaard (vergelijk: Hebr.4:12). Maar de wet heeft een tijdelijke functie en is beëindigd (Rom.10:4).

We zouden de functie van de wet verstaan. Die is toegevoegd opdat de misstappen zouden toenemen en dat zien we ook in het leven van Saul gedemonstreerd. Maar dat is maar de helft van het verhaal, want waarom laat God de misstappen toenemen? Om Zijn overvloedige genade te demonstreren!

Romeinen 5
20 Maar de wet is erbij gekomen, opdat de misstap zou toenemen; maar waar de zonde toeneemt, daar is de genade uitermate overvloedig.