doodsimpel

Het evangelie is doodsimpel, want een kind kan het begrijpen. Het is met recht dood-simpel, omdat het een boodschap is van opstanding uit de dood. De dood is door één mens de wereld binnen gekomen en is onvermijdelijk voor alle mensen:

Romeinen 5
12 Daarom dit: net zoals door één mens de zonde de wereld is binnen gekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden.

En zoals de dood er door één mens is, namelijk Adam,  zo is ook de opstanding van doden door één mens, namelijk door de Mens Christus Jezus (1 Tim.2:5):

1 Korinthe 15
21 Want omdat door één mens de dood er is, is er ook door één mens opstanding van doden.

Hier houdt de vergelijking niet op. Want zoals alle mensen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle mensen deelhebben aan onvergankelijk leven:

1 Korinthe 15
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Adam zorgde ervoor dat zonde en dood het lot is van alle mensen. Zo zorgt ook één Mens, de laatste Adam (1 Kor.15:45) ervoor dat rechtvaardiging en leven de bestemming is van alle mensen:

Romeinen 5
18 Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Dat maakt het evangelie doodsimpel. Dat wil zeggen: zo makkelijk als het is om te begrijpen hoe de dood de wereld binnen kwam en doorgaat tot alle mensen, zo makkelijk is het ook te begrijpen hoe leven het deel zal zijn van alle mensen.

Daarin wordt niets van een mens gevraagd. God gaat dit doen. Of je nu blind voor deze waarheid bent, niet het vermogen hebt om te kiezen of te geloven, omdat je verstandelijk gehandicapt bent, omdat je atheïst bent, of verblind bent door christelijke theologie en religie: God gaat iedereen tot dat besef brengen!

Filippenzen 2
10 opdat in de naam van Jezus alle knie zal buigen van hen die in de hemel zijn, van hen die op de aarde zijn en van hen die onder de aarde zijn,
11 en elke tong van harte zal belijden, dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader.