de ezel en het kruis

Deze blog is eerder verschenen op 21 december 2015. Laatste wijzigingen aangebracht op 21 mei 2024.

Gisteren (20-12-2015) sprak ik op Urk over “de wijzen uit het oosten”. In mijn toespraak haalde ik een profetie uit Num.24:17 aan, omdat daar ook gesproken wordt over een ster, net zoals in de geschiedenis van “de wijzen uit het oosten”. In deze geschiedenis in Numeri, die handelt over Bileam, speelt ook de ezel een grote rol. Ik gaf hierbij aan dat in de Schrift schapen, de schaapskudde, de schaapskooi, enz. een beeld zijn van Israël. De ezel is een beeld van Christus en ook van het lichaam van Christus, de Gemeente.

paard vs ezel
De ezel staat tegenover het paard. Een paard is een beeld van verhoging en een ezel is een beeld van vernedering. Christus zal in de toekomst bij Zijn verschijning in heerlijkheid komen op een wit paard (Opb.19:11), in Zijn komst in vernedering reedt Hij op een ezel (Matth.21:5).

Wat meteen opvalt aan een ezel zijn de grote oren, een uitbeelding van geloof. Het geloof is immers uit het gehoor (Rom.10:17). Christus is de Gelovige bij uitstek en het is dan ook Zijn geloof waaruit wij gerechtvaardigd worden (Gal.2:16). Als een ezel “spreekt” (>balken), is dat een uiting van geloof en neemt hij de Naam van God in de mond, Ia of Ja, de afkorting van de Naam JAHWEH.

het kruis
Na afloop werd ik aangevuld door een luisteraar die vertelde dat een ezel een kruis op zijn rug heeft. Ik had dit nog niet eerder gehoord en heb dit eens nagezocht op internet. Ezels, en met name oorspronkelijke wilde ezels, hebben een streep op hun rug, die een aalstreep wordt genoemd. Het is een donkere gekleurde lijn in de vacht over de volledige lengte van de rug van het dier. Omdat primitieve ezels ook een lijn hebben die afdaalt richting de voorpoten, vormt dit samen een kruis (bron: Wikipedia). Onderaan deze blog vindt u twee foto’s met kruizen op de ruggen van ezels.

is alles typologie?
Sommige gelovigen vinden het wel erg ver gaan om dit soort typologische verbanden te leggen. Maar juist de symboliek geeft aan alles Zijn waarde. God heeft alles gemaakt voor Zijn doel (Spr.16:4), de aarde en haar volheid is van de Heer (1 Kor.10:26). Alles in deze schepping getuigt van Hem en Zijn werken: de sterren (Ps.19:2), het gras (1 Petr.1:24) en ook in het geven aan een diepere betekenis aan dieren en hun eigenschappen, gaat de Schrift ons voor als het spreekt over Israël als een kudde schapen (Jer.23:1-2; Jes.53:6). En Paulus haalt een vers uit de Torah aan waarin gesproken wordt over een os en waaraan hij een typologische betekenis geeft (1 Kor.9:9; 1 Tim.5:18).

In het verhaal van Bileam is de ezel degene die de geestelijke dingen waarneemt. Bileam’s ogen blijven gesloten, totdat ze ont-dekt worden (Num.22:21-31). Bent u al een ezel, of bent u nog een Bileam?

ezel kruis
ezel kruis 2