1 Kor.1:24 –> Christus, Gods kracht en wijsheid

Voor de wereld is de boodschap van een gekruisigde Christus dwaasheid. Voor de Jood, die een Messias verwacht die een koninkrijk opricht en dit begeleidt met tekenen, is de boodschap van het kruis een struikelblok. Maar er zijn er, zowel uit de Joden als uit de Grieken, die gehoor geven aan de boodschap. Zij zijn geroepenen. Voor hen is Christus de kracht en wijsheid van God!