Romeinen 1:14-17

In deze studie met name aandacht voor een tweetal begrippen die we tegenkomen in dit gedeelte: de gerechtigheid van God en het geloof van Jezus Christus. Beiden zijn zeer fundamenteel en zeker net zo onbekend, ook en vooral in religie. Door  Schrift met Schrift… Lees verder

Saulus

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus.… Lees verder

Romeinen 1:1-3

Paulus introduceert zich in deze verzen als slaaf van Christus en apostel. Wat betekenen deze begrippen? De eerste verzen van de Romeinen brief zijn een samenvatting van de boodschap waartoe Paulus was afgezonderd: het evangelie van God. Het is het… Lees verder

Romeinen 1:1

In deze eerste studie over de Romeinen brief hebben we stil gestaan bij het eerste woord in de Romeinen brief, de schrijver, die zich introduceert: Paulus. Wie is hij, waarin onderscheid hij zich in zijn bediening, apostelschap en boodschap? Paulus verklaart… Lees verder

de vleermuis

Mijn zoon Jens heeft een abonnement op een ‘weetjesblad’, een soort tijdschrift over wetenschap, gericht op kinderen. Een paar keer per week worden er onder het eten allerlei stellingen doorgenomen, waarop ik moet antwoorden of de stelling waar is, of niet waar. Vandaag… Lees verder