Saulus

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus.… Lees verder

diepte van rijkdom

De wegen die God gaat, zijn diep en vaak ondoorgrondelijk. Maar Zijn doel is hoog en alomvattend. Deze studie gaat over een aantal passages uit de Romeinen brief met tegenstellingen die God gebruikt: lijden en heerlijkheid, zonde en rechtvaardiging, ongehoorzaamheid… Lees verder

het opstandingslichaam

Het opstandingslichaam dat wij ontvangen bij de levendmaking is niet onderhevig aan alle beperkingen die ons huidige lichaam wel heeft. Paulus beschrijft dit in 1 Korinthe 15 aan de hand van illustraties uit de schepping en door contrasten. Het opstandingslichaam… Lees verder

God alles in allen!

Deze studie gaat erover dat Paulus in 1 Korinthe 15:24-28 verder ziet dan Johannes in het slot van Openbaring. Door deze gedeelten naast elkaar te leggen, wordt duidelijk dat de levendmaking van allen waarvan 1 Korinthe 15 spreekt, pas zal plaatsvinden… Lees verder

ieder in zijn rangorde…

In deze studie wordt uitgebreid stilgestaan bij wat Paulus vermeldt in 1 Korinthe 15: de levendmaking van alle mensen zal plaatsvinden in verschillende fases, op verschillende tijdstippen. “Een ieder in zijn rangorde” (1 Kor.15:23). Het is opmerkelijk dat van alle vermeldingen van… Lees verder

Adam en Christus

Adam en Christus zijn tegenpolen. Adam bracht zonde en dood deze wereld binnen en Christus, de laatste Adam, brengt rechtvaardiging en leven. Dat zijn tegenstellingen, maar er zijn ook overeenkomsten. Beiden zijn hoofd van een mensheid, die alle mensen omvat. Paulus… Lees verder