Heer-lijke maaltijden

In de 1e Korinthe brief behandelt Paulus verschillende onderwerpen waarvoor de Korinthiërs correctie nodig hadden: partijschappen, hoererij, onderlinge rechtszaken, de positie van vrouw en man, geestelijke gaven, enz. Steeds weer valt het op dat Paulus hen geen wetten oplegt en… Lees verder