de herders

Herders spelen in de bijbel een belangrijke rol. Zowel in figuurlijke als in letterlijke zin. Voorgangers en leidslieden worden herders genoemd (Ez.34:1, 1 Petr.5:2) en Christus is de Goede Herder (Joh.10:14) of de Overste Herder (1 Petr.5:4). Van David lezen… Lees verder