één rechtvaardige daad

In Romeinen 5 worden een aantal tegenstellingen tussen Adam en Christus genoemd, waarin Adam een type (:14) is van Christus. Zo wordt in vers 18  één misstap van Adam gesteld tegenover één rechtvaardige daad (of: rechtvaardigheid) van Christus. En in vers 19 de ongehoorzaamheid van… Lees verder

Adam als type

In Romeinen 5 schildert Paulus Adam als type van Christus, de laatste Adam (1 Kor.15:45). Dat doet hij op een voor ons nogal ongebruikelijke manier. Wij zijn wellicht meer gewend aan positieve typen, zoals Noach. Ben je bij Noach in… Lees verder

Farao

In Romeinen 9-11 gaat Paulus in op de verharding van Israël. We lezen in deze hoofstukken dat God het is die hen verblind en dat het volk van Godswege werd verhard (11:8-10). Iets soortgelijks lezen we ook van Farao, al in… Lees verder