onze roeping

In de brieven van Paulus vinden we vaak woorden als ‘roeping’, ‘geroepen’, ‘geroepenen’, enz. Maar wat betekent zo’n woord nu precies? Onze roeping heeft alles met onze positie te maken, nu en in de toekomst. Zijn roeping is de onze!

Sichem

Plaatsnamen hebben in de bijbel een betekenis. Dat zit niet alleen in de naam, maar ook in andere zaken, zoals bijvoorbeeld bij Jericho, een stad die zeer laag licht (ongeveer 260 meter beneden zeeniveau). Jericho is hiermee een type van deze… Lees verder

de steen

Het Hebreeuwse woord eben betekent steen. Dit woord is een samenvoeging van twee andere woorden. Het eerste deel is ab, dat vader betekent (denk aan abba), het tweede deel is ben en dat betekent zoon. In het Hebreeuws is de… Lees verder

vergelden

Het is opmerkelijk hoe woorden en uitdrukkingen in onze taal hetzelfde kunnen betekenen, maar toch een totaal verschillende gevoelswaarde hebben. Als we spreken over vergelden of vergelding, dan heeft dit vaak een negatieve bijklank. Dit terwijl het woord op zichzelf… Lees verder

vrijmoedigheid

In de Griekse grondtekst waarin het nieuwe testament is geschreven, vinden we iets meer dan dertig keer het woord parresia (G3954), dat meestal vertaald wordt met vrijmoedigheid. Ook vinden we nog een aantal keren het hiervan afgeleide werkwoord parresiazomai (G3955), dat vertaald wordt… Lees verder