Romeinen 1:1

In deze eerste studie over de Romeinen brief hebben we stil gestaan bij het eerste woord in de Romeinen brief, de schrijver, die zich introduceert: Paulus. Wie is hij, waarin onderscheid hij zich in zijn bediening, apostelschap en boodschap? Paulus verklaart… Continue Reading

Romeinen 3:21-31

Deze perikoop is een ommekeer in het betoog van Paulus. Hij vangt aan met: “Máár nú..” Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God, dat is de positie van de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar diezelfde allen zullen worden gerechtvaardigd,… Continue Reading

Simson (1)

De figuur Simson spreekt erg tot de verbeelding. Het zijn spannende verhalen en daarom ontbreken ze meestal ook niet in kinderbijbels. Maar vaak worden zijn geschiedenissen bezien door een ethische bril en vindt men Simson een slecht voorbeeld. Maar deze… Continue Reading

Simson (2)

Deze studie gaat over Richteren 14 en 15. In Richteren 14 vinden we beschreven dat Simson zich een bruid verwerft. Dit spreekt van Jezus Christus, die kwam tot Zijn volk om een (nieuw) verbond te maken. Maar wie zijn de 30 metgezellen… Continue Reading

Simson (3)

Op deze derde en laatste studiemiddag over de figuur van Simson hebben we Richteren 16 besproken. De eerste verzen vertellen hoe Simson een hinderlaag wordt gelegd als hij een hoer bezoekt in de stad Gaza. Simson staat rond middernacht op, ontwricht… Continue Reading