de twee verspieders

Christus en de ecclesia (>gemeente) worden in de Schrift een verborgenheid of geheim genoemd (Ef.5:32). Paulus zegt in dit gedeelte in Efeze dat Christus en de ecclesia al verborgen liggen in de geschiedenis van Adam en Eva. Paulus openbaart een geheim, dat met de… Lees verder

Jozua

Het bijbelboek Jozua doet verslag van een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het volk Israël. Nadat God het volk uit Egypte verlost had, heeft het veertig jaren door de woestijn gezworven en alle leden van het volk van… Lees verder