1 Kor.14:14-18 –> onvruchtbaar of opbouwend?

Het spreken in vreemde talen is een geweldig wonder wat God gegeven had in de periode waarin Paulus deze brief schreef. Maar dan moet het wel toegepast worden waarvoor het bedoeld is, anders is het met recht misplaatst en misbruikt’. Dat was in Korinthe het geval.
Hij had hen er al op voorbereid dat dit teken zou ophouden (13:8) en in dit gedeelte benadrukt Paulus het nut van het juiste gebruik van het spreken in talen.