1 Kor.14:34- 40 –> wanneer zwijgen goud is

In Korinthe was er geen orde in de ecclesia. Men kende de rangorde tussen de verschillende gaven niet, men sprak door elkaar, vrouwen spraken op momenten dat zij zouden zwijgen, enz. Paulus heeft al veel van deze onderwerpen besproken en zet hier de puntjes op de i. Blijkbaar lag ook in die tijd al gevoelig wat Paulus hier zegt over de positie van de vrouw. Ook in onze tijd wordt in het algemeen cultuur hoger aangeschreven dan wat God erover zegt in Zijn woord. Het was niet zomaar de eigen mening van Paulus wat hij hier schrijft, maar een voorschrift van de Heer.