1 Kor.15:19-20 –> maar nú, Christus is opgewekt uit de doden!

Zonder opstanding is de prediking zinloos en leeg en dat geldt ook voor ons geloof, betoogde Paulus eerder. Daarmee is de inhoud ervan duidelijk: de opgewekte Christus. Zonder die boodschap waren Paulus en de andere apostelen de meeste ellendigen van alle mensen. Zij leden immers allerlei verdrukking en moeiten vanwege het evangelie. Toch ging Paulus door, omdat hij wist: Christus is opgewekt. Vandaar dat hij het ook uitroept: maar nú, Christus is opgewekt uit de doden!