1 Kor.15:21 –> probleem en oplossing

Het probleem dat de mens heeft, is dat hij vergankelijk is: sterfelijk. Door één mens, Adam, is de dood de mensenwereld binnengekomen. Maar de oplossing ligt ook besloten in één Mens: Christus, de laatste Adam. Hij doet de dood teniet en brengt onvergankelijk leven aan het licht. Hij is de Eersteling die dit leven heeft ontvangen. Als garantie dat de grote oogst zal volgen.