1 Kor 10:22-24 –> alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig

Paulus predikt vrijheid en geen religie. We zouden ons niet afvragen of iets mag of niet, maar of iets nuttig is en opbouwt. Gods liefde voor alle schepselen richt ons op de ander. Bouwt wat we doen de ander op?