1 Kor.11:25-26 –> de drinkbeker, uitbeelding van overwinning op de dood

De Heer zelf had overgeleverd aan Paulus wat de betekenis van het brood en de wijn is bij de viering van de Pascha maaltijd, die Hij had met Zijn discipelen. Zonder deze overlevering van de Heer aan Paulus, zouden we bij het lezen van de evangeliën denken dat de Heer iets toevoegde aan de Pascha viering. Maar hier maakt Paulus deze voorheen verborgen betekenis bekend.

Zo vaak wij brood eten en wijn drinken, verkondigen wij de dood van de Heer. Wij verkondigen niet dat wij een Heer hebben die stierf en nu dood is, maar wij verkondigen juist dat Hij, die stierf werd opgewekt uit de doden en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Dát is de betekenis van de beker, een embleem van overwinning!