1 Kor.11:3-4 –> volgorde en rangorde

Dit is een beroemd en berucht gedeelte wat o.a. spreekt over het dragen van een hoofddeksel (of niet). Maar voordat Paulus hierop ingaat, onderwijst hij eerst hoe de volgorde in de schepping is en hoe God die gesteld heeft: God, Christus, man, vrouw.  De eerdere is het hoofd van de volgende. Deze dingen zijn onbekend in de wereld, maar ook in religie.