ingezoomd: 1 Kor.1:17 –>Paulus’ evangelie, geen rituelen en wijsheid van woorden

Paulus sluit zijn onderwerp over de doop af met de mededeling dat hij niet gezonden was om te dopen, maar om het goede bericht te brengen. Óók niet met wijsheid van woorden. De wijsheid van de wereld is het onderwerp van de volgende verzen. Paulus heeft het in dit vers al over wat hij later samenvat als: Joden zoeken tekenen en Grieken zoeken wijsheid (:22).