ingezoomd: 1 Kor. 1:4-7 –> danken vanwege de genade van God

Hoewel Paulus de Korinthiërs verwijt dat zij vleselijk waren en onmondigen in Christus (3:1) vangt hij deze brief toch aan met God te danken voor hen, vanwege de genade van God, die hen in Christus Jezus gegeven wordt. Paulus keek naar hen zoals God dat deed en zoals ze eens zullen zijn: volmaakt!