1 Kor.3:18-20 –> zinvolle en zinloze redeneringen

De Korinthiërs keken op tegen de wijsheid van deze wereld. Ongetwijfeld kwam dit door leraren die na Paulus in Korinthe waren gekomen en daar hadden gepredikt. De Korinthiërs ‘meenden wijs te zijn in deze aeon’. En die zogenaamde wijsheid is dwaasheid voor God, betoogde Paulus al eerder. Die wijsheid heeft niet als uitgangspunt dat er een God is, dus lopen alle redeneringen op niets uit. Werkelijke wijsheid begint bij God als God te erkennen.