1 Kor.3:21-23 –> alles is van jullie

De verschillende partijen onder de Korinthiërs zeiden: “wij zijn van Paulus, wij zijn van Apollos, enz”. Maar Paulus draait het om en zegt: “wij zijn van jullie’. Paulus en Apollos waren immers dienaren van God voor Zijn ecclesia.

De ecclesia wordt gesteld over heel de schepping. Alles behoort ons dus toe. We zullen met Christus regeren. En als dat zo is, dan is er ook niets tegen ons, maar werkt alles mee ten goede voor het doel dat God gesteld heeft.