ingezoomd: 1 Kor.6:12 –> alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig

In twee verzen in de Korinthe brief maakt Paulus dit statement. Voor Paulus is het niet eens een onderwerp of iets wel of niet mag. Dat is niet wat we ons zouden afvragen. Paulus wijst ons een hogere weg: is het nuttig en bouwt het op? Dat is wat relevant is. Als we deze verzen naast elkaar leggen en terugblikken in de Korinthe brief, weten we precies waarop Paulus doelt met ‘nuttig’ en ‘opbouwend’.