ingezoomd: 1 Kor.6:13-14 –> ons lichaam wordt opgewekt

In Korinthe heerste blijkbaar de opvatting dat het lichaam niet zo belangrijk is en men trok dat blijkbaar zo ver door dat het niet zoveel uitmaakt wat je met het lichaam doet en zelfs hoererij (ontucht) geen issue was. Paulus kent het lichaam een belangrijke positie toe: het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam, Hij zorgt voor ons en gebruikt ons als instrumenten. Wij zijn Zijn eigendom.