ingezoomd: 1 Kor.6:15-17 –> één vlees en één geest

Onze lichamen zijn weliswaar vergankelijk, maar doordat we Hem toebehoren ziet God ze als ‘levend, heilig en welgevallig’ (Rom.12:1). Paulus wijst ons op onze eenheid ‘in geest’ met Christus, wij zijn leden van Hem. Hoe onlogisch is het dan om je lichaam ‘in vlees’ te verbinden aan een ander dan aan degene aan wie je toebehoort..?