1 Kor.7:3-6 –> harmonie in het huwelijk

Paulus vangt dit hoofdstuk aan met het beantwoorden van vragen (:1) die hij van de Korinthiërs heeft gekregen over het huwelijk. Wie trouwt, geeft zich aan de ander en zou de ander ‘het verschuldigde’ niet onthouden, mits in harmonie. Het Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt, is ‘sumphonou‘ waar ons woord symfonie vanaf is geleid. Is dat geen schitterend beeld van het huwelijk: verschillende klanken die een harmonische geheel vormen, en dat onder Zijn leiding?!