ingezoomd: 1 Kor.8:10-13 –> de broeder niet verstrikken

Wij kennen één God en daarom geen afgoden. Maar in Korinthe waren gelovigen die hun hele leven afgoden gediend hadden. Zij zouden verstrikt kunnen raken als anderen van hun recht gebruik maakten om vlees dat als afgodenoffer diende, te eten. Daarin zou de sterke rekening houden met de zwakke, want kennis zonder liefde blaast op, maar de liefde bouwt op en ziet op de ander.