Elia en Elisa

Elia is één van de bekende profeten uit het oude testament. Zijn naam betekent (mijn) God is JAHWEH. Deze profeet Elia wordt vaak in één adem genoemd met zijn opvolger Elisa, wiens naam betekent God is redding. Hun namen lijken op elkaar en ook in hun geschiedenissen vinden we veel overeenkomsten. Zo bezochten beiden een weduwe en bij allebei vinden we een kruik met olie die niet opraakt zolang dat nodig is. Ook wekt zowel Elia, als Elisa, een dode jongen op, splijten zij beiden de wateren van de Jordaan, enz.

Jehoshua
De uitgangen van de namen van Elia en Elisa vormen samen de naam Jehoshua, het Hebreeuwse equivalent van het Griekse Jezus. Elia en Elisa zijn dan ook samen, of beiden, een type van de Here Jezus Christus. Op onderstaande afbeelding zie je de namen van Elia en Elisa. De laatste letters van hun namen (lezend van rechts naar links) vormen samen de naam van Jehoshua,

verschillen
Hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen deze twee profeten, zijn er ook verschillen. Elia is altijd op de vlucht voor Achab en Izebel en hij heeft heel wat te lijden. Elisa niet. Hij is rustig en doet wat hij wil. Wanneer bijvoorbeeld Naäman bij hem komt, die een hooggeplaatste buitenlander was, komt hij niet eens naar buiten en stuurt een boodschapper naar hem toe die zegt wat hij moet doen. Elia is dan ook een beeld van Jezus in Zijn eerste komst, in vernedering. Elisa is een beeld van Christus in Zijn wederkomst, in heerlijkheid.