1 Kor.1:18-21 –> wijsheid van God vs wijsheid van de wereld

Gods wijsheid blaast de zogenaamde de wijsheid van de wereld weg. Het is zowel in de seculiere wereld als in de godsdienstige wereld dwaasheid dat God zou redden door middel van een mens die stierf aan een kruis. Toch is dat Gods wijsheid om zo de wereld te redden. Na drie dagen wekte God Christus op uit de doden. Waar waren toen de wijzen van deze wereld en met name de Schriftgeleerden van Israël?