1 Kor.2:3-5 –> Gods kracht in zwakheid

Paulus kwam onder de Korinthiërs in zwakheid. Dat zou naar de mens gesproken geen aanbeveling zijn. Maar toch is dat het juist wel. Gods kracht wordt namelijk in onze zwakheid tot volmaaktheid gebracht!