Ex.2:3 –> de ark van Mozes

Mozes werd gelegd in een biezen kistje of mandje, aldus de meeste vertalingen. Maar wist je dat hier hetzelfde woord gebruikt wordt als voor de ark van Noach? En dat is niet alles, want deze ‘ark’ werd gemaakt van papyrus. Papyrus is een schriftdrager en daarmee een beeld van het woord van God. In deze geschiedenis(sen) wordt uitgedrukt hoe redding tot stand komt.